60 % ของคนทั้งโลกรวมทรัพย์สินกันยังรวยไม่เท่าบรรดามหาเศรษฐี

อ็อกซ์แฟมระบุว่า แม้ประชากรร้อยละ 60 ของโลกจะรวมทรัพย์สินกัน ก็ยังรวยไม่เท่าบรรดามหาเศรษฐีของโลก

องค์กรการกุศลอ็อกซ์แฟม (OXFAM) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ 19 องค์กรการกุศลอิสระ ระบุว่า ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนมหาเศรษฐีพันล้านของโลกได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และมหาเศรษฐีพันล้านดังกล่าว มีทรัพย์สินรวมกันมากกว่าทรัพย์สินของประชากร ร้อยละ 60 ของทั้งโลกรวมกัน โดยตัวเลขระบุว่า มหาเศรษฐีพันล้าน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 2,153 คน มีทรัพย์สินรวมกัน มากกว่าทรัพย์สินของคนยากจนที่สุดในโลก 4,600 ล้านคนรวมกัน

รายงานของอ็อกซ์แฟมระบุว่า ประชากรผู้หญิงและเด็กผู้หญิง คือกลุ่มประชากรที่สร้างรายได้ได้น้อย เพราะต้องทำงานด้านการดูแลเสียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งที่งานดูแลเหล่านั้นคือต้นกำเนิดของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม แต่งานดูแลเหล่านั้นกลับเป็นงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยแต่ละวันผู้หญิง และเด็กผู้หญิงทั่วโลก ต้องทำงานที่ไม่มีค่าจ้างเหล่านั้น รวมกันถึงวันละ 12.5 ล้านชั่วโมง ซึ่งหากคิดค่าจ้างให้งานเหล่านั้นจะสร้างรายได้เป็นมูลค่าอย่างน้อยถึงปีละ 10.8 ล้านล้านดอลลาร์

รายงานระบุว่า หากกลุ่มคนที่ร่ำรวยรวยที่สุดในโลกจ่ายภาษีเพิ่มเพียงร้อยละ 0.5 เป็นเวลา 10 ปี จะเท่ากับการลงทุนเพื่อสร้างงานใหม่ถึง 117 ล้านตำแหน่ง ในด้านการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก การศึกษา และสาธารณสุข ทั้งนี้ ตัวเลขของอ็อกซ์แฟมอ้างอิงข้อมูลจากนิตยสารฟอร์บสและธนาคารเครดิตสวิส อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังถูกโต้แย้งจากนักเศรษฐศาสตร์หลายคน