โปรตีนสร้างขึ้นในส่วนสำคัญของเซลล์ประสาท

เนื้อเยื่อสมองจากคนที่มีสมองเสื่อมพบว่าโปรตีนสร้างขึ้นในส่วนสำคัญของเซลล์ประสาทที่เชื่อมต่อเซลล์และอาจทำลายการเชื่อมโยง การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นสาเหตุของโรคและจะช่วยเร่งการค้นหาการรักษา การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์สมองที่ช่วยให้การไหลของสารเคมีและสัญญาณไฟฟ้า สัญญาณเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับการสร้างความทรงจำและเป็นกุญแจสำคัญต่อสุขภาพสมอง

นักวิจัยแสดงให้เห็นว่าประสาทในคนที่เสียชีวิตด้วยโรคอัลไซเมอร์ประกอบด้วยกระจุกของคลัสเตอร์ซึ่งอาจนำไปสู่อาการสมองเสื่อม ประสาทเหล่านี้ยังประกอบด้วยกลุ่มของอะไมลอยด์เบต้าซึ่งเป็นโปรตีนที่สร้างความเสียหายที่พบในสมองของผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ ผู้ที่มียีนที่มีความเสี่ยงร่วมกันนั้นจะมีกลุ่มอะซินมากกว่าและอะมิลอยด์เบต้าในกลุ่มซินซิสของพวกเขามากกว่าคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์