เด็กที่ก่อให้เกิดโรคลำไส้อักเสบ

เด็กที่ก่อให้เกิดโรคลำไส้อักเสบ มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตทั้งในวัยเด็กและต่อไปในชีวิตการศึกษาจากสถาบันแคโรลินสกาในสวีเดนตีพิมพ์ในวารสารทางเดินอาหารรายงาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเด็กได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบเถียงว่านักวิจัยที่อยู่เบื้องหลังการศึกษา นักวิจัยได้ระบุผู้ป่วยที่เป็นโรคลำไส้อักเสบ

เช่นลำไส้ใหญ่ที่เป็นแผลพุพองและโรค Crohn ระหว่างปี พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2557 ผ่านทางทะเบียนผู้ป่วยชาวสวีเดน ใช้ข้อมูลเหล่านี้เปรียบเทียบอัตราการตายในเด็กประมาณ 9,400 คนที่เป็นโรค IBD กับเด็กอื่น ๆ ผลการศึกษาของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าเด็กที่เป็นโรค IBD ก่อนอายุ 18 มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าสามถึงห้าเท่าของผู้ที่ไม่มี IBD ทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ นี่แปลเป็น 2.2 ปีในการลดอายุขัยในบุคคลที่ตรวจสอบได้ถึงอายุ 65