หมอไทยผ่าตัดเอานิ้วเท้าต่อให้แทนนิ้วมือ

ผู้ปกครองจึงนำตัวเด็กเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐ เมื่อนำตัวเด็กไปถึงแพทย์จึงรีบทำการรักษาให้ทันที เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ ผ่าตัดเสร็จเด็กก็มีอาการดีขึ้น 2-3 วัน ก็เริ่มมีอาการแย่ลง เนื่องจากแผลที่ผ่าตัดมีอาการติดเชื้อทำให้เส้นเลือดอุดตัน ทำให้เด็กต้องสูญเสียนิ้วนั้นไปแพทย์ผู้ทำการรักษาจึงประสานมาที่ตนเองให้ไปช่วยรักษาซึ่งการผ่าตัดจะให้เด็กสามารถมีมือใช้งานได้ตามปกติ

จะต้องใช้นิ้วเท้ามาใส่แทนที่นิ้วมือ โดยจะเลือกใช้นิ้วชี้เท้า ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับนิ้วมือที่เสียไปมากที่สุด เหตุผลที่นำนิ้วเท้ามาใส่แทน เนื่องจากอวัยวะที่เหมือนนิ้วมือมากที่สุดก็คือนิ้วเท้า แต่ในส่วนของนิ้วเท้า ถ้าต้องเสียสละ ก็ไม่ได้มีผลกระทบใด ๆ กับการเดินซึ่งวิธีการผ่าตัดย้ายอวัยวะนั้นค่อนข้างลำบาก เนื่องจากต้องใช้วิธีการเลาะเส้นเลือด เส้นเอ็น เส้นประสาท และต้องเคลื่อนย้ายไปต่อในตำแหน่งที่ต้องการนำนิ้วไปต่อ เรียกว่า เทคนิคจุลศัลยกรรม ต้องใช้การผ่าตัดโดยกล้องจุลทัศน์ ใช้ไหมที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม และเครื่องมือที่มีขนาดพิเศษในการผ่าตัด เนื่องจากมีความซับซ้อน และต้องมีความชำนาญประสบการณ์ในการผ่าตัดเป็นอย่างมาก