สถานการณ์การเสียดสีทางการค้าที่รุนแรง

การก่อสร้างและหวังว่าในอนาคตจะสามารถรองรับการผลิตในตลาดอเมริกาได้” รองประธาน บริษัท กล่าวว่าการลงทุนมูลค่า 155 ล้านเหรียญซึ่งจะช่วยเพิ่มการผลิตได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ตามรายงานจาก บริษัท ต่างๆเช่นการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปไปพม่า บริษัท ที่นอนที่เปิดโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศไทยและผู้ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าที่ซื้อโรงงานในเม็กซิโก

Linglong Tire อาศัยการให้เครดิตต้นทุนต่ำเพื่อสร้างโรงงานมูลค่า 994 ล้านเหรียญในเซอร์เบียอุตสาหกรรมยางทั้งหมดเผชิญกับสถานการณ์การเสียดสีทางการค้าที่รุนแรง Linglong บอกกับนักลงทุนเมื่อเดือนก่อนอ้างถึงกรณีการทุ่มตลาดต่อต้านจีนอีกครั้งหนึ่ง”การสร้างโรงงานในต่างประเทศช่วยให้ ‘การเติบโตทางอ้อมโดยหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศ