รมช.เกษตรฯเตรียมชูควายไทยแก้ความยากจน

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมชูขยายควายไทยแก้ไขความยากจน โดยใช้สอนศิริฟาร์มควายไทยเป็นต้นแบบผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสอนสิริฟาร์ม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมราชการและติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปราจีนบุรี

โดยมีนายนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รอง ผวจ.ปราจีนบุรี ,นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง,นายพรหมพิริยะ สอนสิริ เจ้าของฟาร์ม ให้การต้อนรับนายนายวรพจน์ กล่าวว่าจังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 2,976,475 ไร่ แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอ 64 ตำบล 708 หมู่บ้าน ,องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง, 13 เทศบาล และ 56 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีคำขวัญประจำจังหวัดคือ ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดีประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ทำนาน ทำสวนผลไม้ ทำให้ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี มีผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี กับผลไม้ที่เป็นที่รู้จัก เช่น ทุเรียน กระท้อน มะปราง มะยงชิด โดยเฉพาะทุเรียนได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นทุเรียนจีไอ ทำให้ทุเรียนจากปราจีนบุรีมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศทุกปี และเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ อำเภอบ้านสร้าง ซึ่งทำรายได้สู่ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอย่างมาก