นักศึกษาพยาบาลร้องม.คริสเตียนต่อศาลปกครอง

นศ.พยาบาล-ผู้ปกครองร้องม.คริสเตียนต่อศาลปกครอง รับนักศึกษาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ร้องขอเยียวยาค่าเสียหาย พร้อมร้องสกอ. ช่วยอีกแรง ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้มี ตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ และคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 30 คน ได้ยื่นหนังสือถึง ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

เพื่อติดตามเรื่องร้องเรียนมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ทั้งที่สภาการพยาบาลมีมติให้มหาวิทยาลัยคริสเตียนงดรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวปีการศึกษา 2560  เพราะทางสภาการพยาบาลไม่รับรองหลักสูตร เนื่องจากจำนวนอาจารย์และนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด โดย ดร.สุภัทร  กล่าวว่า ตามกฎหมายแล้ว สกอ.ไม่มีสิทธิเข้าไปก้าวก่ายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย สิ่งที่สกอ.จะช่วยเหลือได้คือเป็นตัวประสานมหาวิทยาลัย เพื่อให้ดำเนินการจัดการในส่วนของสัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษาให้เป็นไปตามที่สภาการพยาบาลกำหนดคือ  1 ต่อ 6 ขณะเดียวกันจะหารือเป็นการภายในกับนายกสภาการพยาบาล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะรุ่นนี้ แต่จะเป็นแนวทางใดก็ต้องขึ้นกับคณะกรรมการสภาการพยาบาลจะพิจารณาว่าจะยอมรับแนวทางแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ส่วนเรื่องค่าเล่าเรียนที่นักศึกษาได้จ่ายไปนั้น คงต้องไปฟ้องร้องกันต่อไปสกอ.พร้อมที่ให้คำปรึกษาการเขียนคำร้องให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง

น.ส.ฉัตรสุดา โจมรัมย์  นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวว่า   ตนสมัครเข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ ม.คริสเตียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560  พอต้นปี 2561มี น้องที่กำลังเรียน ม.6 สอบถามมาว่า ในเว็บไซด์สภาการการพยาบาล ระบุว่า สภาการพยาบาลมีมติให้คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนงดรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตนจึงได้สอบถามมหาวิทยาลัยหลายครั้ง ก็ไม่ได้รับคำตอบจึงสอบถามไปที่ สกอ.และสภาการพยาบาล ได้คำตอบว่าให้งดรับนักศึกษาก ไม่สามารถสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ หรือเป็นพยาบาลเถื่อน  ตนและเพื่อนนักศึกษาจำนวน 60 คน จึงลาออก และต้องการให้ สกอ.ช่วยประสานกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อขอเงินเยียวยาค่าเล่าเรียนคืน เนื่องจากพวกเราต้องกู้เงินจากกองทุนเงินนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต( กรอ.) จำนวน 90,000 บาท และการไปเรียนที่ใหม่ก็ต้องจ่ายค่าเทอมใหม่ ที่สำคัญเสียเวลาไป 1 ปี

วันเดียวกันที่ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะ  ได้มีผู้ปกครองและอดีตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 25600  เดินทางมายื่นฟ้องมหาวิทยาลัยคริสเตียนว่าา มหาวิทยาลัยคริสเตียนเปิดรับหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล มีมติให้มหาวิทยาลัยคริสเตียนงดรับนักศึกษา ในหลักสูตรพยาบาล เนื่องจาก มีอัตราส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อนักศึกษาเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จึงร้องขอให้ศาลสั่งให้ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รวมทั้งสิ้น 483,605บาท และ 470,405 บาท ตามลำดับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews