ความสำคัญของหลักการทางกายภาพ

ความสำคัญของหลักการทางกายภาพในกระบวนการทางชีวภาพขั้นพื้นฐาน ในฐานะที่เป็นเสมือนการแยกดีเอ็นเอสองเส้นและเคลื่อนที่ไปข้างหน้า DNA จะต้องหมุนรอบแกนขดลวดด้วย สิ่งนี้ทำให้ DNA อยู่ภายใต้ความเครียดที่เกิดจากแรงบิดอย่างมากซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบิดตัวของดีเอ็นเอ ด้านหน้าของแบบจำลองเท่านั้นโมเลกุลดีเอ็นเอของลูกสาวสองคนจะไม่พันกัน

ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถแยกได้ อย่างไรก็ตามหากบิดเป็นพิเศษไปที่ด้านหลังของ replisome โมเลกุล DNA ของลูกสาวสองคนจะพันกันและไม่สามารถแยกจากกันได้ สิ่งนี้จะสร้างปัญหาที่สำคัญสำหรับการแยกโครโมโซมระหว่างการแบ่งเซลล์ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายของดีเอ็นเอและทำให้เซลล์ตายหรือเป็นมะเร็ง การบิดเส้นใยโครมาตินเดี่ยวนั้นง่ายกว่าการบิดเป็นเส้นใยคู่ ซึ่งหมายความว่าการบิดพิเศษจะไปที่ด้านหน้าซึ่งจะเป็นการลดการรวมของโมเลกุลดีเอ็นเอลูกสาวสองคน