ความผิดปกติของระบบประสาทที่มีมาแต่กำเนิด

เซลล์ที่มีชีวิตในไม่ช้าก็กลายเป็นหน่วยการทำงานของสิ่งกีดขวางสมองเลือดที่ทำหน้าที่ในร่างกายรวมถึงการปิดกั้นรายการยาบางชนิด อย่างมีนัยสำคัญเมื่ออุปสรรคเลือดสมองนี้ได้มาจากเซลล์ของผู้ป่วยที่มีโรคฮันติงตันซึ่งเป็นความผิดปกติของระบบประสาทที่มีมา แต่กำเนิดที่หายากอุปสรรคทำงานผิดปกติในลักษณะเดียวกับที่ทำในผู้ป่วยโรค

ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างกำแพงสมองเลือดออกนอกร่างกายก่อนหน้านี้การศึกษานี้ทำให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดที่เหนี่ยวนำเพื่อสร้างกำแพงเลือดสมองที่ทำงานอยู่ภายใน Organ-Chip ซึ่งแสดงลักษณะข้อบกพร่องของโรคของผู้ป่วยแต่ละราย การค้นพบนี้เปิดทางเดินที่มีแนวโน้มสำหรับยาที่มีความแม่นยำความเป็นไปได้ในการใช้แบบจำลองเซลล์ประสาทเซลล์สมองเลือดที่จำเพาะเจาะจงสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะบนชิปนั้นเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการพัฒนายารักษาโรคส่วนบุคคลที่สามารถคาดการณ์ได้ การวิจัยผสมผสานวิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิดที่เป็นนวัตกรรมระบบการเลียนแบบมนุษย์ของ Emulate สร้างสภาพแวดล้อมขนาดเล็กที่เซลล์ต้องการเพื่อแสดงระดับการทำงานทางชีวภาพอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและต้องทำตัวเหมือนที่ทำในร่างกายมนุษย์ ระบบประกอบด้วยเครื่องมือแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์และออร์แกน – ชิปเกี่ยวกับขนาดของแบตเตอรี่ AA พร้อมช่องสัญญาณขนาดเล็กที่เรียงรายไปด้วยเซลล์มนุษย์ที่มีชีวิตนับหมื่น