ข้อมูลไหลเวียนเข้าสู่เครือข่ายเสาอากาศขนาดใหญ่

New Horizons ถูกตั้งโปรแกรมให้เข้าใกล้ระยะทาง 3,500 กม. สู่พื้นผิวของ Ultima และเพื่อสังเกตการหมุนธรณีวิทยาองค์ประกอบและสภาพแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์ต้องการทราบโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าโลกที่อยู่ห่างไกลได้รวมตัวกันอย่างไร แนวความคิดหนึ่งคือพวกมันเติบโตจากการสะสมมวลของพายุหิมะน้ำแข็งขนาดเท่าก้อนกรวดนี่อาจบอกบางสิ่งเกี่ยวกับว่าดาวเคราะห์ทั้งหมด

มาเป็นจุดเริ่มต้นของระบบสุริยะเมื่อประมาณ 4.6 พันล้านปีก่อนรวมถึงโลกด้วยแต่นักวิจัยจะต้องอดทน เนื่องจากการแยกกันอย่างมากมายระหว่าง New Horizons และ Earth การส่งสัญญาณใช้เวลานานกว่าหกชั่วโมงในการกลับถึงบ้าน อัตราการส่งข้อมูลจากเครื่องส่ง 15 วัตต์ของนิวฮอริซันส์ก็เป็นผลที่ตามมาเช่นกัน ข้อมูลไหลเวียนเข้าสู่เครือข่ายเสาอากาศขนาดใหญ่ของ Nasa ที่ความเร็วสูงสุด 1,000 บิตต่อวินาที