การเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมอง

กระแสความกระฉับกระเฉงในการกระตุ้นสมองสำหรับการเปลี่ยนแปลงการทำงานของสมองสิ่งสำคัญคือการเข้าใจว่าใครจะได้รับประโยชน์ ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างสสารขาวเป็นคุณลักษณะของเงื่อนไขทางระบบประสาทที่แตกต่างกันการศึกษาของเราเป็นขั้นตอนต่อการกระตุ้นสมองส่วนบุคคลมากขึ้นซึ่งจะปรับปรุงผลลัพธ์โดยใช้เทคนิคนี้เช่นเดียวกับการลดจำนวนผู้ป่วย

อาการบาดเจ็บทางสมองในระดับปานกลางหรือรุนแรง ผู้เข้าร่วมดำเนินงานในเครื่องสแกน MRI ในขณะที่รับกระแสไฟฟ้าจำนวนเล็กน้อยผ่านขั้วไฟฟ้าบนพื้นผิวของหนังศีรษะหรือยาหลอก พวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขาได้รับการกระตุ้นสมองหรือไม่ พวกเขาพบว่าผู้เข้าร่วมที่มีสุขภาพดีที่ได้รับการกระตุ้นสมองทำงานได้ดีกว่าเมื่อพวกเขาไม่ได้รับการรักษา สำหรับผู้ป่วยที่เป็น TBI นั้นการปฏิบัติหน้าที่ในการตอบสนองต่อการกระตุ้นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง