กลไกที่ควบคุมคุณสมบัติการเสพติดของนิโคติน

กลไกที่ควบคุมคุณสมบัติการเสพติดของนิโคตินและน่าประหลาดใจที่แสดงให้เห็นว่าวงจรสมองที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดก็มีส่วนทำให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่เช่นกัน การค้นพบที่ไม่คาดคิดเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าอย่างน้อยการกระทำบางอย่างที่ทำให้เกิดโรคของนิโคตินเกิดขึ้นในสมองโดยวงจรเดียวกันกับที่ควบคุมคุณสมบัติการเสพติดของยาเสพติด

ซึ่งหมายความว่าการกระทำที่ทำให้ติดยาสูบและก่อให้เกิดโรค ในบางกรณีแบ่งปันกลไกพื้นฐานที่เหมือนกันมากควบคุมการแสดงออกของยีนในตับอ่อนและตับที่กำหนดระดับน้ำตาลในเลือดและความเสี่ยงของการพัฒนาโรคเบาหวานประเภท 2 ไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับการทำงานของมันในสมอง เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการติดนิโคตินและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนักวิจัยได้ทำการลบทางพันธุกรรมในหนู หนูกลายพันธุ์ที่บริโภคนิโคตินในปริมาณที่มากกว่าสัตว์ที่ทำงานได้ตามปกติ การลบส่งผลให้ตัวรับนิโคตินลดน้อยลงใน meden habenula และลดความสามารถของนิโคตินในการกระตุ้นวงจร aversion ของ habenula ในขณะที่การสูญเสียฟังก์ชันในเพิ่มการบริโภคนิโคติน